Korisnici, odnosno kupci dužni su prije početka korištenja web stranice www.pametnisatovi.hr, upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja mogu se obratiti na adresu e-pošte: info@pametnisatovi.hr .

Dokument Opći uvjeti poslovanja predstavlja ugovor između Prodavatelja Pro Forma Fitness j.d.o.o., S. Radića 14, 44320 Kutina, vl. Stanislav Barun, OIB: 95308403636 (u daljnjem tekstu Pro Forma ) i potrošača, u svojstvu Kupca te se sastoji od sljedećih stavki:

UVODNE ODREDBE
OPĆE INFORMACIJE O PRODAVATELJU
CIJENA I OPIS PROIZVODA
POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

NAČINI NARUDŽBE
UVJETI PLAĆANJA
POTVRDA NARUDŽBE
RAČUN
UVJETI DOSTAVE
PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA
MATERIJALNI NEDOSTACI
PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
JAMSTVO


OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA: PRAVILA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI


UVODNE ODREDBE

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa Pro Forma Fitness j.d.o.o., S. Radića 14, 44320 Kutina, vl. Stanislav Barun, OIB: 95308403636 (dalje u tekstu: Pro Forma) u svojstvu Prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na cijenu i način plaćanja, glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, opis načina isporuke i troškove dostave, opće informacije, odricanje od odgovornosti, jamstvo i servisni uvjeti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.pametnisatovi.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.pametnisatovi.hr.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.pametnisatovi.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama naročito uzimajući u obzir načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.pametnisatovi.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada Kupac prihvati ponudu Prodavatelja, a sve navedeno na stranicama www.pametnisatovi.hr predstavlja ponudu. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac odbije primiti proizvod trgovac neće ponoviti dostavu, osim ako je drugačije ugovoreno.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.


Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Pro Forma te prihvaća da tvrtka Pro Forma nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Pro Forma zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja web stranice www.pametnisatovi.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja web stranice www.pametnisatovi.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.pametnisatovi.hr. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. Pro Forma savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na web stranici www.pametnisatovi.hr. Pro Forma zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na www.pametnisatovi.hr postavljeni su kako bi Kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo. 

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

Prodaja na www.pametnisatovi.hr regulirana je Zakonom o obveznim odnosima i odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Sadržaj web stranice www.pametnisatovi.hr dostupan je na hrvatskom jeziku.

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Pristupanjem web stranici www.pametnisatovi.hr ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.pametnisatovi.hr kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice i usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Pro Forma.

Pro Forma omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. 

Pro Forma zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.pametnisatovi.hr korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Pro Forma zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.pametnisatovi.hr bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu www.pametnisatovi.hr koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.pametnisatovi.hr zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Pro Forma ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurala poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.pametnisatovi.hr .

OPĆE INFORMACIJE O PRODAVATELJU

NAZIV: Pro Forma Fitness j.d.o.o.

SKRAĆEN NAZIV: Pro Forma

ADRESA SJEDIŠTA: Stjepana Radića 14, 44320 Kutina

ADRESA UREDA: Stjepana Radića 14, 44320 Kutina

OIB: 95308403636

MB:

POREZNI BROJ: HR95308403636

UPISANI U JAVNI REGISTAR: Sudski registar Trgovačkog suda u , pod brojem , redni broj upisa .

MBS: 080894472

ČLANOVI DRUŠTVA: Stanislav Barun

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: Stanislav Barun

BROJ TELEFONA: 091/406-4424

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: info@pametnisatovi.hr

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE: Stjepana Radića 14, 44320 Kutina

POSLOVNA BANKA: Privredna banka Zagreb d.d.

SJEDIŠTE BANKE: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

BROJ ŽIRO-RAČUNA/IBAN: HR5023400091110640502

CIJENA I OPIS PROIZVODA

Glavna obilježja proizvoda, Kupac upoznaje na stranici www.pametnisatovi.hr.

Cijena pojedinog proizvoda nalazi se pod pregledom proizvoda, na stranici proizvoda i u Košarici. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu proizvoda. Valuta je hrvatska kuna (HRK).

Sve cijene na www.pametnisatovi.hr aktualne su te se redovito ažuriraju. Dostupnost i cijena proizvoda podložna je promjenama uslijed rasprodanih zaliha, kao i pogrešnih cijena ili pogrešno istaknutih cijena. Ako smo greškom istaknuli očigledno prenisku cijenu proizvoda, a greška može biti rezultat sistemske pogreške i/ili ljudske greške, nismo dužni dostaviti proizvod s pogrešno istaknutom cijenom ako vas obavijestimo o pogrešci prije nego pošaljemo proizvod. U takvim okolnostima zadržavamo pravo otkazati narudžbu. U slučaju otkazivanja narudžbe koja uključuje plaćanje debitnom karticom, vratiti ćemo Vam puni iznos kojim je terećena Vaša kartica.

Pro Forma zadržava pravo izmjena informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude, bez prethodne najave.

Opisi i slike proizvoda na www.pametnisatovi.hr preuzete su iz raznih materijala, brošura i unutarnjih uputa odnosno onih materijala koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač. Djelatnici web shopa www.pametnisatovi.hr nastoje što točnije opisati i prikazati karakteristike proizvoda. Unatoč tome proizvodi mogu biti različiti od onoga što je prikazano na slici ili u opisu proizvoda. Imate li pitanja ili želite dodatne informacije o nekom proizvodi, molimo Vas da se obratite korisničkoj službi.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe/plaćanja.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranici www.pametnisatovi.hr, ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu Kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Pro Forma ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.

Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe.

U slučaju da Pro Forma iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Pro Forma u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osoba lišenih poslovne sposobnosti (djelomično ili u potpunosti) mogu zatražiti samo njihovi zakonskih zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima.

Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma Kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu:

 1. Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u kučicu “Search products…” pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda Pro Forma koji je uređen prema vrstama proizvoda.

 1. Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavi kupnju“ ili kupnju privesti kraju upisom koda ukoliko ga posjeduje zatim odabrati dostavu (HP, GLS, DPD). Klikom na „Kreni na plaćanje“ preusmjeriti će se na stranicu gdje se odabire način plaćanja, način dostave, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima (ako želite R1 račun napomenite u dijelu za pisanje bilješke). Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Slažem se s Općim uvjetima poslovanja” čijim označavanjem Kupac potvrđuje da je pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže i označavanjem kućice „Upoznat sam s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja“. Ukoliko se Kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Naručite“. Nakon što Kupac pritiskom na ikonu “Naručite” izvrši narudžbu, Pro Forma će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe te broj iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.

 1. Pro Forma će Kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru.

*Ukoliko Kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 24 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način navedeni u e-poruci, dužan je kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte info@pametnisatovi.hr ili na broj telefona 0914064424 od ponedjeljka do nedjelje od 08:00 do 20:00 sati.

 1. U slučaju da Pro Forma iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Pro Forma u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda

 1. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe Kupac može kontaktirati Pro Forma na adresu e-pošte info@pametnisatovi.hr ili na broj telefona 0914064424 od ponedjeljka do nedjelje od 08:00 do 20:00 sati.

NAČINI NARUDŽBE

Osim putem web shopa pametnisatovi.hr, narudžbu je moguće izvršiti i na sljedeće načine:

Facebook/Messenger: PametniSatovi.hr

Instagram: pametnisatovi.hr

e-mail adrese: info@pametnisatovi.com

TikTok:

Poziv/SMS/WhatsApp/Viber: 091/4064424

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja preko stranice www.pametnisatovi.hr, Kupac sam odabire. Nudimo vam mogućnosti plaćanja na sljedeće načine:

 • pouzećem

 • uplata na račun (opća uplata ili Internet bankarstvo)

 • osobno preuzimanje.

 1. PLAĆANJE POUZEĆEM

Odabirom načina plaćanja pouzećem, robu plaćate dostavljaču prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. Sugeriramo, da je dobro imati pripremljen točan iznos kako bi primopredaja bila brža.

Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada www.pametnisatovi.hr elektroničkim putem zaprimi narudžbu, odnosno po prihvatu ponude.

U trenutku kada je narudžba zaprimljena, www.pametnisatovi.hr će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod uspješno naručen. Proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku od 2 radna dana. Naručeni proizvodi otpremaju se i dostavljaju se kupcu u skladu s Uvjetima dostave.

 1. UPLATA NA RAČUN

Uplata na račun predstavlja direktnu bankovnu transakciju na žiro račun Pro Forma. Ovaj način plaćanja dogovara se usmenim putem u kojem će Vas djelatnik Pro Forme uputiti na koji način se vrši uplata. Račun možete platiti na šalteru banke ili pošte (opća uplata) ili E-banking-om (Internet ili mobilnim bankarstvom).

Robu pakiramo i šaljemo tek po primitku uplate. U slučaju da Vašu uplatu ne zaprimimo unutar sljedeća 3 radna dana od zaprimanja narudžbe, smatrat ćemo da ste odustali od narudžbe.

Podaci potrebni za uplatu na račun:

Uplatitelj: ime i prezime kupca, adresa stanovanja

Primatelj: Pro Forma Fitness j.d.o.o., S. Radića 14, 44320 Kutina

IBAN: HR5023400091110640502

Model plaćanja i poziv na broj: 00 – [datum uplate u obliku npr. 21-07-2021]

Opis plaćanja: [Vaš broj narudžbe s predračuna]

 1. PREUZIMANJE U POSLOVNICI/PRODAVAONICI

U slučaju da ste se odlučili sami preuzeti artikle na našoj adresi, robu možete platiti na sve gore navedene načine. Naručene proizvode nije moguće podići odmah po uplati. Kupac prima dodatnu obavijest e-mailom ili telefonskim pozivom da je njegova roba spremna za preuzimanje. U slučaju odabira plaćanja gotovinom u poslovnici, Kupac je dužan preuzeti i platiti naručeno u roku XX dana (uključujući/ne uključujući vikende). Nepoštivanje ovog roka anulira narudžbu.

OBAVIJEST O ZAPRIMLJENOJ NARUDŽBI I ISPORUCI

Ukoliko Kupac ne dobije elektronsku obavijest na e-mail adresu o zaprimljenoj narudžbi sugerira se provjeriti:

 • Je li poruka u Junk/Spam folderu

 • Je li mailbox pun

 • Nalaze li se artikli u košarici nakon prijave na stranicu web link (ako nisu u košarici, potrebno je ponoviti proces naručivanja)

 • Je li e-mail adresa prilikom ispunjavanja narudžbe ispravno napisana.

Nakon što je na proizvod na skladištu zapakiran i predan ovlaštenoj dostavnoj službi, ista će o tome obavijestiti Kupca.

DODATNO

Ugovorena kupoprodajna cijena izražena je u hrvatskim kunama.

Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj hrvatska kuna te Kupac plaća trošak konverzije valuta.

POTVRDA NARUDŽBE

Kada realizirate narudžbu, primit ćete e-mail s potvrdom o narudžbi.

Plaćanje pouzećem, uplatom na račun:

Ugovor između Ponuditelja (web stranice www.pametnisatovi.hr) i Korisnika usluga (Vas) sklopljen je kada Ponuditelj primi obavijest u obliku elektroničke pošte putem e-maila o prihvaćanju naše ponude Korisnika usluga. Nakon što ste realizirali narudžbu, primit ćete e-mail s potvrdom o narudžbi. Ukoliko kupac ne dobije elektronsku obavijest na e-mail adresu o zaprimljenoj narudžbi sugerira se provjeriti:

 • Je li poruka u Junk/Spam folderu

 • Je li mailbox pun

 • Nalaze li se artikli u košarici nakon prijave na stranicu web link (ako nisu u košarici, potrebno je ponoviti proces naručivanja)

 • Je li e-mail adresa prilikom ispunjavanja narudžbe ispravno napisana.

Ukoliko www.pametnisatovi.hr nije u mogućnosti isporučiti proizvod u roku od 2 radna dana, u tom slučaju obavijestit će kupca radi dogovora o novom roku otpreme. U tom slučaju, kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Potvrda o narudžbi sadržava sljedeće informacije:

Broj narudžbe

Adresa dostave

Način plaćanja

Sadržaj košarice i ukupan iznos narudžbe

Kontakt podaci www.pametnisatovi.hr

RAČUN

Račun za narudžbu dostavljamo u pošiljci zajedno s kupljenim proizvodom.

Račun sadržava sljedeće informacije:

 • kontakt podaci

 • podatke o izdanom računu

 • cijene artikla i dostave

Uz to mogu biti priložena uputstva o korištenju artikla.

R1 RAČUN

Prilikom ispunjavanja narudžbe potrebno je u prostor za napomenu upisati podatke potrebne za izradu R1 računa (naziv, adresa, OIB). Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe.

UVJETI DOSTAVE

PODRUČJE DOSTAVE

Pro Forma , dostavu vrši na cijelo područje Republike Hrvatske. Dostavu naručenih paketa izvršava izabrana dostavna služba (Hrvatska pošta, GLS, DPD), odnosno treća strana na koju Pro Forma ne može utjecati.

Na otoke koje pokriva dostavna služba, proizvod će biti isporučen prema posebnom rasporedu, a na sve ostale otoke koje ne pokriva naša dostavna služba proizvode šaljemo putem dostavne službe Paket24. Raspoloživost te vremena dostave možete pogledati na sljedećim linkovima naših dostavnih partnera:

https://www.posta.hr/paket24/5286

https://gls-group.com/HR/hr/poslovni-korisnici/proizvodi-usluge

https://www.dpd.com/hr/home/produkti_i_usluge/classic_usluga/hrvatska/raspored_dostave_na_otoke

Ukoliko ne želite dostavu proizvoda kupljenih putem web shopa www.pametnisatovi.hr, robu možete podići i sami u našoj poslovnici na adresi adresa poslovnice. Mogući načini plaćanja, ukoliko sami preuzimate robu, dostupni su na Uvjetima plaćanja.

CIJENA DOSTAVE

Trošak dostave plaća kupac, a u cijenu je uključeno pakiranje proizvoda.

Tršak dostave, za Kupce na www.pametnisatovi.hr, ovisi o odabiru dostavne službe. Cijene dostave su:

HP – 35,00 kn

GLS – 39,00 kn

DPD – 39,00 kn.

Cijena dostave bit će izražena uz cijenu naručenih proizvoda prije završetka procesa narudžbe.

VRIJEME OTPREME I DOSTAVE/ISPORUKE POŠILJKE

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom do 11:00 sati obrađujemo isti dan kako bi u većini slučajeva naručen proizvod isti dan bio predan (otpremljen) dostavnoj službi. Narudžbe zaprimljene nakon 11:00 sati (osim petkom) predajemo sljedećeg dana, dok se narudžbe od petka nakon 11:00 sati otpremaju ponedjeljkom. Ponedjeljkom obrađujemo i narudžbe pristigle tijekom subote i nedjelje.

Imajte na umu da navedeno vrijeme otpreme vrijedi u većini slučajeva, ali to ne mora biti pravilo.

Vrijeme otpreme ovisi o raspoloživosti robe. Ukoliko www.pametnisatovi.hr nije u mogućnosti isporučiti proizvod u roku od 2 radna dana, u tom slučaju obavijestit će Kupca radi dogovora o novom roku otpreme. U tom slučaju, Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Odmah dostupni proizvodi obično su dostavljeni u roku od 2 do 5 radnih dana. Navedeno vrijeme dostave postavljeno je od strane dostavne službe, tako da www.pametnisatovi.hr ne može garantirati da će pošiljka biti dostavljena pravodobno. Nažalost, nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu, nastale od strane dostavne službe. Vrijeme isporuke za otoke duže je za nekoliko radnih dana.

Proizvodi će biti zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Pro Forma prije svake otpreme proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda.

PRIJEM POŠILJKE

Prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Također, za svaku pošiljku, primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju.

Obavezujemo se da ćemo Vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste Vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito.

PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

Ukoliko imate bilo kakav prigovor u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, imate mogućnost svoje pisane prigovore podnijeti

putem pošte (Stjepana Radića 14, 44320 Kutina) ili e-maila na: prigovori@pametnisatovi.hr.

Ukoliko šaljete poštom, radi lakšeg utvrđivanja konkretne narudžbe, molimo Vas da navedete broj narudžbe s računa, čitko ime i prezime te adresu na koju Vam možemo dostaviti odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Pro Forma mora dati u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora putem e-mail adrese ukoliko nije zatraženo drugačije.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.pametnisatovi.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.pametnisatovi.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.


Pro Forma zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske i pravnoj stečevine Europske Unije.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju na broju telefona: 0914064424.

DODATNO

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se Opći uvjeti poslovanja primjenjuju u dijelu u kojem je opisan predmet i cijena kupoprodaje, potvrda sklopljenog ugovora, identitet prodavatelja, način plaćanja, isporuka robe, adresa upućivanja reklamacije i sam proces kupovine, a na sve ostalo (dio o materijalnom nedostatku, pravu na jednostrani raskid ugovora i o načinu pisanog prigovora potrošača) se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

MATERIJALNI NEDOSTACI

Pro Forma odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Smatra se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine dana od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Pro Forma ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Pro Forma ili mu je morala biti poznata,

 3. ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

 4. kad je Pro Forma predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

 5. ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Pro Forma , proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

 6. ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prema Zakonu o obveznim odnosima članak 402. stavka 1, Pro Forma ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je obvezan obavijestiti Pro Forma o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Pro Forma u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
 
Pro Forma ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Pro Forma o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Pro Forma , osim ako je Prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Pro Forma može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.


Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Pro Forma naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. 


Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. 


U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca,
Pro Forma ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, Pro Forma će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.
 
Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora Pro Forma obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu:

Stjepana Radića 14, 44320 Kutina

ili elektroničkom poštom na e-mail: prigovori@pametnisatovi.hr

u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora Pro Forma će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je Pro Forma ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Pro Forma mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Pro Formi , ako bi o tome Pro Forma bila obaviještena prije primitka robe.

Pro Forma nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koju je ponudio Pro Forma.

Pro Forma mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je Pro Forma ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Pro Forma o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Pro Forma , odnosno osobi koju je Pro Forma ovlastio da primi robu.

Sve izravne troškove povrata proizvoda Kupac je dužan snositi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi Kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama Prodavatelja.

U periodu u kojem Kupac ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s pažnjom. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koja je rezultat rukovanja proizvodom Pro Forma će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima kada je:

 1. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu

 2. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

 3. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

 4. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

DODATNO

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

JAMSTVO

Za sve proizvode kupljene na web stranici www.pametnisatovi.hr vrijede zakonska pravila i odredbe o jamstvu i garanciji navedena pod Materijalni nedostaci.

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako Pro Forma Fitness j.d.o.o., S. Radića 14, 44320 Kutina, vl. Stanislav Barun, OIB: 95308403636 (dalje u tekstu: Pro Forma) obrađuje Vaše osobne podatke. Pro Forma je usmjeren na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

 

Pro Forma je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati na ivica@pametnisatovi.hr ili na adresu Stjepana Radića 14, 44320 Kutina.

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail ivica@pametnisatovi.hr ili na adresu Stjepana Radića 14, 44320 Kutina . Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, ili ispunite određeni obrazac.

 

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Broj telefona/mobitela tražimo radi lakše komunikacije s dostavnom službom radi dostave proizvoda ili kako bismo Vas lakše kontaktirali ako bismo imali pitanja u vezi narudžbe.

 

Prava ispitanika

Pravo na pristup:

-imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni.

-imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak:

imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”):

pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade:

pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor:

pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka:

pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Pro Forma na e-mail ivica@pametnisatovi.hr ili na adresu Stjepana Radića 14, 44320 Kutina.

Također možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prikupljeni podaci, za gore navedene svrhe, bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Pro Forma razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Pro Forma će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Pro Forma na čuvanje podataka.

 

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole ili do ostvarivanja ili prestanka svrhe obrade. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Pro Forma će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime Pro Forma . Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan trgovine. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za Pro Forma mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

Podaci o transakcijama se prosljeđuju poslovnim bankama s kojima Pro Forma surađuje te se banke smatraju voditeljima obrade koje osobne podatke obrađuju kao bankovnu tajnu u skladu sa relevantnim zakonima. Pro Forma surađuje sa Privrednom bankom Zagreb d.d.

U svrhu isporuke robe, Pro Forma je angažirao dostavne službe Hrvatsku poštu, GLS i DPD koje se smatraju voditeljima obrade za obavljanje poštanskih usluga te se u slučaju kupnje navedenim dostavnim službama prosljeđuju osobni podaci kupca: ime, prezime, adresa, poštanski broj, kat i eventualne napomene. Dostavne službe obrađuje osobne podatke u skladu sa svojim pravilima privatnosti.

Newsletter

Ako želite primati newslettere o našim ponudama, novim sadržajima na internetskim stranicama, nagradnim igrama i natječajima možete odabrati jednostavnu prijavu vaše e-mail adrese putem obrasca uz potrebnu registraciju. E-mail potvrda o prijavi ispitanika na newsletter bit će poslana na e-mail adresu registriranu od strane ispitanika prije prvog slanja newslettera radi postupka dvostruke autentifikacije. Ova potvrda se koristi za dokazivanje je li vlasnik e-maila, kao ispitanik, suglasan s primanjem newslettera. Osobni podaci prikupljeni u svrhu prijave za newsletter koristiti će se isključivo za slanje našeg newslettera.

Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera, koristimo platformu Mailchimp. Mailchimp izvozi osobne podatke izvan EU temeljem standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka. Sustav Mailchimp bilježi otvaranja newslettera te klikove na linkove kako bi se ponudili statistički podaci koji sadržaj je primateljima newslettera bio zanimljiv.

U svakom trenutku možete odustati od primanja newslettera na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenom newsletteru ili se javite na info@pametnisatovi.hr ZA GDPR. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja. Primanje newslettera je dobrovoljno te ispitanik ne snosi bilo kakve negativne posljedice ako ne da privolu ili ako povuče privolu.

U slučaju povlačenja privole, nećete više primati naš newsletter, a e-mail adrese koje su odjavljene ostaju u našoj unsubscribe listi maksimalno 5 godina od dana odjave radi dokazivanja poštovanja pravnih obaveza koje Pro Forma ima prema mjerodavnom pravu.

 

Kupnja na daljinu

U svrhu kupnje na daljinu (telefonom, porukom, e-mailom, putem Interneta) kupac daje svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, radi izvršavanja ugovora i predugovornih obavijesti u skladu s hrvatskim zakonima.

Prilikom kupnje putem internetske stranice Kupac potvrđuje prihvat Općih uvjeta i Pravila privatnosti koji su dostupni na internetskim stranicama.

Osobni podaci kupaca, koji su dani prilikom kupnje, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja i dostave proizvoda. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja kupaca o novostima i ponudama, sve sukladno legitimnom interesu te u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju povrede ove obveze Pro Forma  ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju da Kupac ne želi dati svoje osobne podatke, neće moći sklopiti ugovor, odnosno izvršiti kupnju.

Pro Forma  neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa kupaca te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu. Osobni podaci se čuvaju u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno 11 godina od isteka poslovne godine transakcije.

Ako kupac, koji je fizička osoba, izvršava kupnju putem virmana/opće uplatnice onda obrađujemo i podatke o IBAN-u kupca radi knjigovodstvenih razloga i praćenja transakcija.

Za slanje automatskih poruka svojim kupcima, Pro Forma je angažirao izvršitelja obrade koji postupa u skladu s ugovorom o obradi podataka. Podaci se prenose u SAD temeljem standardnih ugovornih klauzula.

Također, radi provedbe kupnje preko interneta određeni kolačići su nužni radi stavljanja proizvoda u košaricu i funkcionalnost internetske trgovine te se pohranjuju na uređaj kupca bez privole, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Za više informacija, molimo pročitajte tekst o kolačićima.

 

Upiti i reklamacije

Naše stranice sadrže forme i informacije koje omogućuju brzi kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem našeg telefona i putem e-mail adrese info@pametnisatovi.hr .

Ako kupac kontaktira Pro Forma  putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, radi upita, reklamacije ili raskida ugovora, osobni podaci koje je podnio automatski se pohranjuju i obrađuju isključivo za pružanje traženih informacija. Pravna osnova za obradu podataka je pravna obveza jer je Pro Forma dužan komunicirati sa kupcima te odgovarati na prigovore i upute u skladu s mjerodavnim pravom. U slučaju da nam ne želite dati svoje podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi vašu reklamaciju ili upit/zahtjev.

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije, raskida ugovora i sl. čuvaju se maksimalno 5 godina od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Otvorene molbe za posao

Pro Forma  zaprima otvorene molbe kandidata za posao preko e-mail adrese koja je navedena na internetskih stranicama. U ovu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u zamolbi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija). Preko iste e-mail adrese se zaprimaju molbe za posao studenata za oglase koji su objavljeni preko Student servisa.

Otvorene molbe zaprima zaposlenik Pro Forma  te ih sprema u zato predviđene radne mape u informacijskom sustavu. Samo ovlaštene osobe imaju pristup otvorenim molbama za posao te izvršitelji obrade koje je Pro Forma ovlastio za informatičku podršku.

Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se temeljem legitimnog interesa isključivo u svrhe obavljanja regrutacije novih zaposlenika, a čuvaju se 3 godine. Za provedbu regrutacijskih postupaka Pro Forma je angažirao izvršitelja obrade s kojim ima sklopljen ugovor o obradi podataka.

 

Natječaji za posao

Tijekom postupka regrutacije definira se opis radnog mjesta i objavljuje se oglas za posao preko vanjskih suradnika radi regrutacije novih zaposlenika. Oglasi se objavljuju, ovisno o opisu radnog mjesta na različitim servisima (npr. MojPosao).

Pro Forma  zaprima prijave kandidata za posao te u tu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u prijavi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija).

Podaci se čuvaju do konačnog završetka natječaja za posao, a najduže godinu dana od završetka natječaja za posao, a od kandidata čiji podaci se žele čuvati i za neki drugi natječaj se traži privola. Sudjelovanje u natječaju je dobrovoljno te podaci kandidata obrađuju kao predugovorne radnje koje prethode sklapanju ugovora o radu.

Ako je pojedini kandidat dao privolu da se podaci čuvaju i nakon završenog natječaja, podaci se čuvaju najduže 3 godine. Kandidati koji su dobrovoljno dali svoje podatke za buduće natječaje mogu u svakom trenutku povući privolu bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja. Za provedbu selekcijskih postupaka Pro Forma je angažirao izvršitelja obrade s kojim ima sklopljen ugovor o obradi podataka.

 

Promidžbene nagradne igre i nagradni natječaji

Povremeno organiziramo nagradne igre i nagradne natječaje. Osobne podatke koje prikupljamo na ovaj način obrađujemo isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natječaja (npr. objava imena dobitnika za kontaktiranje istih, dostave nagrada i sl.). Za sudjelovanje u nagradnoj igri ili natječaju potrebni su nam Vaše ime, prezime, e-mail, kontakt telefon, i adresa za dostavu nagrade. Po potrebi možemo tražiti dodatne informacije koje će biti definirane pravilima nagradne igre ili natječaja (npr. broj računa). Sudjelovanje na nagradnim igrama i natječajima je dobrovoljno. Ako sudionik ne želi dati svoje osobne podatke, neće moći sudjelovati u određenoj nagradnoj igri ili natječaju. Sudionik u bilo kojem trenutku može povući svoju suglasnost za sudjelovanjem. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja.

Podatke o dobitnicima i zapisnik o dobitnicima čuvamo u skladu sa računovodstvenim propisima (trenutačno 11 godina od isteka poslovne godine). Podatke prosljeđujemo našim izvršiteljima obrade s kojima imamo sklopljen ugovor o obradi te pružateljima poštanskih usluga. U svakim pravilima nagradne igre i nagradnog natječaja detaljnije objašnjavamo obradu osobnih podataka te se sudionik upućuje da provjeri pravila privatnosti društvenih mreža na kojima se objavljuje određeni nagradni natječaj.

 

Društvene mreže

Pro Forma obrađuje putem društvenih mreža i kanala podatke o osobama koje prate objavljeni sadržaj, like-aju naše objave te ostave komentar. Pro Forma  prikuplja podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama putem kojih šalje promocije na određene ciljne skupine (anonimni podaci koji obuhvaćaju spol, dob i sl.). Pro Forma  koristi Facebook Business ToolsInstagram Business i LinkedIn Marketing Solutions. Podaci koje šaljemo su podaci o vašim aktivnostima na društvenoj mreži prikupljeni putem klikova i kolačića i oni između ostaloga uključuju i: informacije o vašim uređajima, kupnje koje ste obavili, reklame koje ste vidjeli i kako koristite usluge (npr. imate li Facebook korisnički račun i jeste li ulogirani i sl.). Društvene mreže se u odnosu na obradu osobnih podataka koje se provode u svrhu navedenih marketinških aktivnosti smatraju zajedničkim voditeljem obrade zajedno s Pro Forma . Za više informacija o obradi podataka od strane navedenih društvenih mreža molimo pročitajte Pravila privatnosti – FacebookLinkedinInstagram.

 

Poslovna suradnja

Pro Forma  obrađuje osobne podatke poslovnih suradnika i osobne podatke koje Pro Forma  dostave poslovni suradnici koji su nužni za nesmetano obavljanje svakodnevnog poslovanja, izdavanje računa te ispunjavanja pravnih i ugovornih obaveza (npr. ime i prezime, kontakt osoba, IBAN, OIB).

 

Pro Forma obrađuje ​​podatke u svrhu obavljanja svojih komercijalnih aktivnosti u svrhu odabira ugovornih partnera te sklapanja i izvršenja ugovora. Podaci će se obrađivati ​​radi ispunjavanja obveza utvrđenih zakonom (uključujući, porezne i računovodstvene obveze, obveze koje proizlaze iz propisa o javnim natječajima ili o zaštiti na radu, za kvalificiranje dobavljača), za administrativnu obradu ugovora, za primitak robe i/ili usluga, za postupanje u sudskim postupcima, za svrhe unutarnje revizije (sigurnost, produktivnost, kvaliteta proizvoda, očuvanje financijskog integriteta), u svrhu kontrole upravljanja te u svrhu certificiranja. Obrada podataka za navedene svrhe ne zahtijeva privolu ispitanika jer je pravni temelj obrade osobnih podataka ugovorna obveza/predugovorne radnje. Prikupljanje podataka je obavezno jer u suprotnome Pro Forma neće moći sklopiti ugovor ili uredno ispuniti relevantne obveze.

 

Snimanje i fotografiranje događanja

Temeljem legitimnog interesa snimamo i fotografiramo javna događanja koja organiziramo ili na kojima sudjelujemo kao sponzor. Pri tome objavljujemo na internetskim stranicama i društvenim mrežama fotografije i snimke ljudi koji su sudjelovali na događanjima. Za fotografiranje i snimanje angažiramo izvršitelje obrade koji djeluju u skladu s našim uputama.

U ovu svrhu privola nije potrebna jer se fotografiranje i snimanje odvija na način da ne nadilazi prava i slobode ispitanika, primjerice, ako se ne radi o javno eksponiranoj osobi, osoba se fotografira na način da se ne izdvaja iz mase te se određene fotografije mogu zamagliti i izrezati kako bi se postigao balans između naših legitimnih interesa za promidžbu događanja i prava ispitanika.

 

Zaštita osobnih podataka

Pro Forma  provodi odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite koje za cilj imaju osigurati sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristi Pro Forma . U slučaju sigurnosnog incidenta, koji se, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, smatra povredom osobnih podataka, Pro Forma će provesti procjenu rizika te u skladu s procjenom poduzeti potrebne radnje i obavijestiti nadzorno tijelo i ispitanike.

 

Kako bismo poduzeli mjere tehničke i integrirane zaštite podataka u našem poslovanju:

·        OSIGURAVAMO, koristeći savjet službenika za zaštitu podataka, da se prema zadanim postavkama obrađuju samo oni osobni podaci potrebni za svaku pojedinačnu svrhu,

·        PROVJERAVAMO može li obrada predstavljati visoki rizik za prava i slobode ispitanika te provodimo, ako je potrebno, postupak procjene učinka na zaštitu podataka,

·        PROVJERAVAMO prijenos podataka izvan EU da bi se moglo odrediti usvajanje odgovarajućih zaštitnih mjera,

·        PROVJERAVAMO tehničke i organizacijske mjere izvršitelja obrade,

·        ANALIZIRAMO rizik povreda osobnih podataka i postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (obavijest nadzornom tijelu i ispitanicima).

 

Završne odredbe  

Za sva pitanja koja se odnose na ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti određenu imovinu. Ako drugo društvo stekne Pro Forma  ili dio naše imovine, osobni podaci koje smo prikupili mogu se prenijeti na to društvo.

Pro Forma  pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu Pravila privatnosti.

KOLAČIĆI

Kako bi održavali našu internetsku stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, Pro Forma koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje se pohranjuju na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete pretraživati naše stranice, stavljati proizvode u košaricu te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas.

 

 

 

 

 

 

Kolačići koji su nužni radi funkcionalnosti internetske stranice pohranjuju se bez privole korisnika. Za kolačiće za koje je potrebna privola, dajete svoju privolu putem prozorčića na internetskoj stranici.

Korisnik stranice može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše stranice pomoću odgovarajuće postavke internetskog preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. Ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj stranici možda neće biti potpuno raspoložive.

Pro Forma  upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenosti stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti stranice i pri tome također koristi usluge treće strane pod nazivom Google Analytics i Google Double Click. Pro Forma  također koristi kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda na samoj stranici, na prikazivačkim mrežama i stranicama treće strane (uključujući Google tražilicu), koje suradnji s Pro Forma  prikazuju oglase Pro Forma  na raznim internetskim stranicama. Posebno ističemo da možete isključiti Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads).

Pro Forma  prikuplja informacije koje ne identificiraju specifičnoga krajnjeg korisnika, uključujući internetske URL (Uniform Resource Locator) stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja internetske stranice, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja internetske stranice, vrstu preglednika kojim se korisnik koristi te korisnikovu IP-adresu (Internet Protocol Adress). Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije pri posjetu našoj internetskoj stranici ili preko „kolačića“ i drugih alata. Pro Forma  se koristi ovim podacima pri rješavanju problema, administriranju internetske stranice, analizi trendova, skupljanju demografskih podataka, analizi sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnji sa službama za provedbu zakona.