NAZIV: Pro Forma Fitness j.d.o.o.

SKRAĆEN NAZIV: Pro Forma

ADRESA SJEDIŠTA: Stjepana Radića 14, 44320 Kutina

ADRESA UREDA: Stjepana Radića 14, 44320 Kutina

OIB: 95308403636

MB:

POREZNI BROJ: HR95308403636

UPISANI U JAVNI REGISTAR: Sudski registar Trgovačkog suda u , pod brojem , redni broj upisa .

MBS: 080894472

ČLANOVI DRUŠTVA: Stanislav Barun

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: Stanislav Barun

BROJ TELEFONA: 091/406-4424

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: info@pametnisatovi.hr

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE: Stjepana Radića 14, 44320 Kutina

POSLOVNA BANKA: Privredna banka Zagreb d.d.

SJEDIŠTE BANKE: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

BROJ ŽIRO-RAČUNA/IBAN: HR5023400091110640502